Tư vấn công thức Thực phẩm Chức Năng

 

Hợp tác trong phát triển ý tưởng và công thức sản phẩm với các chuyên gia đầu ngành, các viện và trung tâm nghiên cứu, các tác giả của các bài thuốc dân gian trong việc phát triển ý tưởng và công thức cho các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp có nguồn gốc thiên nhiên.