Phát triển bền vững

Ngôi nhà Thiên Nguyên

Ngôi nhà Thiên Nguyên

Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp
Với tôn chỉ hoạt động “Chúng tôi tình nguyện thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chung sức vì sự phát triển của cộng đồng”, sự phát triển của Thiên Nguyên trong suốt 4 năm qua là sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích của cổ đông, khách hàng, xã hội và cộng đồng. 

I.ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

Thiên Nguyên nhận thức rằng một doanh nghiệp không thể tồn tại nếu chỉ hướng đến những mục tiêu ngắn hạn mà phải quan tâm tới sự tăng trưởng trong dài hạn. Chúng tôi tập trung nguồn lực và tâm huyết hướng đến một sự tăng trưởng vững chắc về doanh thu, lợi nhuận trong dài hạn; chú trọng đến việc xây dựng môi trường kinh doanh với sự minh bạch tối đa, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực kết hợp với những đóng góp cho Cộng đồng để đảm bảo lợi ích của những bên liên quan. Đó cũng chính là chiến lược phát triển bền vững xuyên suốt trong mọi hoạt động của Công ty.

 

Và để có những sự tăng trưởng này, Thiên Nguyên luôn ý thức tới việc đóng góp cho thị trường, cho môi trường, cho chính đội ngũ và cộng đồng xung quanh. Chúng tôi tin rằng bằng những đóng góp thông qua những hoạt động kinh doanh hiệu quả, mang lại những giá trị thiết thực cho Cộng đồng hôm nay và tương lai.

 

 

II. NHỮNG NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CƠ BẢN

 

 

Thiên Nguyên chia sẻ những giá trị tiềm năng với đối tác và cho cộng đồng chính là một yếu tố quan trọng để có thể hoàn thành được sứ mệnh  đã chọn.

 

NHÂN VIÊN

Đội ngũ chính là nguồn tài sản quý giá nhất.

Chúng tôi nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nơi mà nhân viên Thiên Nguyên – những người tạo ra những giá trị gia tăngcho cổ đông – được khuyến khích, dẫn dắt và hỗ trợ nhằm đạt được sự hài lòng cao nhất trong công việc và cuộc sống. 

 

KHÁCH HÀNG

Cam kết luôn nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ đạt tiêu chuẩn cao đáp ứng mong mỏi của khách hàng mang với phương châm đêm lại hiệu quả tối ưu cho từng khách hàng.

 

ĐỐI TÁC

Thiên Nguyên giữ gìn và xây dựng mối quan hệ với các đối tác chiến lược để cùng phối hợp mang lại hiệu quả tối ưu và bền vững cho các bên.

 

XÃ HỘI

Chúng tôi chung tay cùng cộng đồng để góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

 

CỔ ĐÔNG

Để nhận được sự tin tưởng của cổ đông, Thiên Nguyên cam kết mang lại sự minh bạch tuyệt đối trong hoạt động và thông tin, tiếp tục nỗ lực tìm tòi và phát triển để tạo nên nhiều giá trị hơn nữa.